บริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการ​พัฒนา​ส่งเสริม​ให้​ความรู้อาสาสมัคร​ท้องถิ่นรักษ์​โลก​ประจำปี​งบประมาณ ​2563 สำนักงานปลัด 45
2 รายงานผลการดำเนิน​กิจกรรม​โครงการ​ป้องกัน​และ​ควบคุม​ไข้เลือดออก​ตำบล​หนองชุมพล​ ประจำปี​งบประมาณ​ 2563 กองสาธารณสุข 41
3 แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักงานปลัด 21
4 โครงการ​หนองชุมพล​ตำบลอาหาร​ปลอดภัย​ ประจำปี​งบประมาณ​ 2563 กองสาธารณสุข 47
5 โครงการ​ทำหมันสุนัข​ -​ แมว กองสาธารณสุข 204
6 โครงการสัตว์​ปลอดโรค​ คนปลอดภัยจาก​โรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุข 38
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ให้ความรู้​ใน​การ​ป้องกัน​โรค​ติดเชื้อ​โคโรน่า​ 2019​ (covid -​19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย​เพื่อ​ป้องกัน​ตนเอง กองสาธารณสุข 42
8 โครงการ​สร้างพื้นที่ปลอดภัย​จาก​โรคพิษ​สุนัข​บ้า​ระดับ​ท้องถิ่น​ ประจำ​ปีงบประมาณ​ พ​ศ.​2563 กองสาธารณสุข 45
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก/โฟม” กมลรัตน์ 114
10 บันทึกฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด 30
11 การใช้น้ำอย่างประหยัด สำนักงานปลัด 23
12 โครงการ​คัดแยกขยะ กองสาธารณสุข 45
13 โครงการชุมชนปลอดภัย​ สุขอนามัย​แข็งแรง​ แสดงพลัง​สามัคคี​ Big​ cleaning​ day​ ประจำปี​2563 (ครั้งที่ 2) กองสาธารณสุข 43
14 โครงการชุมชนปลอดภัย​ สุขอนามัย​แข็งแรง​ แสดงพลัง​สามัคคี​ Big​ cleaning​ day​ ประจำปี​2563 (ครั้งที่ 1) สำนักงานปลัด 28
15 การบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น กองสาธารณสุข 34
16 กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค สำนักงานปลัด 35
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ขอเชิญชวน "ชุมชนปลอดขยะ" สำนักงานปลัด 35
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ขอเชิญชวน "ลดโลกร้อน" สำนักงานปลัด 30
19 โครงการตามพระราาชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 39
20 กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ สำนักงานปลัด 30
21 กิจกรรมดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้านชุมชน สำนักงานปลัด 32
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ขอเชิญชวน "ลดโลกร้อนด้วยมือเรา" กมลรัตน์ 78
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเชิญชวนชาวหนองชุมพล "แยกขยะก่อนทิ้ง" กมลรัตน์ 54
24 โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่จิตอาสางานด้านสาธารณสุขในตำบล กองสาธารณสุข 88
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก/โฟม” กมลรัตน์ 36
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ตลาด สำนักงานปลัด 32
27 ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กองสาธารณสุข 89
28 รายงานผลการดำเนินการโครงการสำหรับสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน​ ศาสตรา​จารย์​ ดร.สมเด็จ​พระ​เจ้า​ลูก​เธอ​ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์​ อัคราชกุมารีพระศรีสวางควัฒน​ วรขัติยาราชนารี​ ประจำปี​งบประมาณ​ 2563 กองสาธารณสุข 39

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735