ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองชุมพล


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด 2
2 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (ฉบับที่ 1) สำนักงานปลัด 5
3 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 80/2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลาย การปิดสถานที่ การงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัด 7
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 กมลรัตน์ 16
5 ภาษีป้าย กมลรัตน์ 15
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย กมลรัตน์ 47
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 กมลรัตน์ 23
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 กมลรัตน์ 50
9 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองการศึกษาฯ 75
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัด 41
11 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัด 62
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง หลักเกรณ์การใช้รถส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2564 กมลรัตน์ 33
13 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล สำนักงานปลัด 6302
14 ประกาศรายชื่อ และกำหนดวันเวลาในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองชุมพล 50
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 37
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กองคลัง 25
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)) กองสาธารณสุข 36
18 โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่มีอยู่ในตำบล สำนักงานปลัด 30
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 33
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง กมลรัตน์ 32
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กมลรัตน์ 32
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 2 กมลรัตน์ 71
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กมลรัตน์ 145
24 การจัดกิจกรรม "จำหน่ายสินค้าธงฟ้า สู้ภัยโควิด" สำนักงานปลัด 74
25 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักงานปลัด 32

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สายตรงนายกอบต.

081-8504654

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735