ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัด 13
2 ตรวจความเรียบร้อยโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอเขาย้อย สำนักงานปลัด 25
3 บรรเทาความเดือนร้อนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานปลัด 19
4 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬาอำเภอเขาย้อย สำนักงานปลัด 61
5 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 สำนักงานปลัด 15
6 บรรเทาความเดือนร้อนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานปลัด 18
7 มอบเงิน พร้อมถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย (สปบท.) สำนักงานปลัด 20
8 มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนตำบลหนองชุมพล สำนักงานปลัด 16
9 โครงการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันวิสาขบูชา สำนักงานปลัด 24
10 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 สำนักงานปลัด 20
11 สนับสนุนแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ของตำบลหนองชุมพล สำนักงานปลัด 18
12 ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลหนองชุมพล ที่ได้รับความเดือนร้อนจากการติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานปลัด 21
13 กิจกรรมทำบุญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำปี 2564 สำนักงานปลัด 20
14 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และฝึกทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำนักงานปลัด 6
15 กิจกรรมแช่เท้าสมุนไพร กองการศึกษาฯ 8
16 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้การจักสานไม้ กองการศึกษาฯ 10
17 โครงการวันระลึกพระคุณแม่ กิจกรรมทำการ์ดอวยพรให้แม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 11
18 โครงการวันระลึกพระคุณแม่ กิจกรรมทำการ์ดอวยพรให้แม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 21
19 ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช สำนักงานปลัด 9
20 เยี่ยมบ้านผู้พิการในตำบลหนองชุมพล สำนักงานปลัด 26
21 กิจกรรมปักหน้าหมอน สำนักงานปลัด 15
22 โครงการออกกำลังกายส่งเสรืมสุขภาพด้วยวิธีการเต้นแอโรบิคแบบประยุกต์ ปี 2563 สำนักงานปลัด 25
23 กิจกรรมอนุรักษ์ ชุดไทยทรงดำ กองการศึกษาฯ 9
24 งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัด 21
25 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำนักงานปลัด 21
26 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำนักงานปลัด 16
27 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำนักงานปลัด 20
28 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่านตำบลหนองชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 303
29 วันแม่แห่งชาติ สำนักงานปลัด 80
30 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สำนักงานปลัด 73

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735