ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัด 13
2 ตรวจความเรียบร้อยโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอเขาย้อย สำนักงานปลัด 25
3 บรรเทาความเดือนร้อนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานปลัด 19
4 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬาอำเภอเขาย้อย สำนักงานปลัด 61
5 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 สำนักงานปลัด 15
6 บรรเทาความเดือนร้อนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานปลัด 18
7 มอบเงิน พร้อมถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย (สปบท.) สำนักงานปลัด 20
8 มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนตำบลหนองชุมพล สำนักงานปลัด 16
9 โครงการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันวิสาขบูชา สำนักงานปลัด 24
10 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 สำนักงานปลัด 20
11 สนับสนุนแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ของตำบลหนองชุมพล สำนักงานปลัด 18
12 ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลหนองชุมพล ที่ได้รับความเดือนร้อนจากการติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานปลัด 21
13 กิจกรรมทำบุญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำปี 2564 สำนักงานปลัด 20
14 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และฝึกทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำนักงานปลัด 6
15 กิจกรรมแช่เท้าสมุนไพร กองการศึกษาฯ 8
16 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้การจักสานไม้ กองการศึกษาฯ 10
17 โครงการวันระลึกพระคุณแม่ กิจกรรมทำการ์ดอวยพรให้แม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 11
18 โครงการวันระลึกพระคุณแม่ กิจกรรมทำการ์ดอวยพรให้แม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 21
19 ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช สำนักงานปลัด 9
20 เยี่ยมบ้านผู้พิการในตำบลหนองชุมพล สำนักงานปลัด 26
21 กิจกรรมปักหน้าหมอน สำนักงานปลัด 15
22 โครงการออกกำลังกายส่งเสรืมสุขภาพด้วยวิธีการเต้นแอโรบิคแบบประยุกต์ ปี 2563 สำนักงานปลัด 25
23 กิจกรรมอนุรักษ์ ชุดไทยทรงดำ กองการศึกษาฯ 9
24 งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัด 21
25 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำนักงานปลัด 21

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735