ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองชุมพล


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณถนนสายบ้านเขาสะแก - บ้านหนองหว้า (ซอยบ่อจระเข้) ระยะที่ 4 ตำบลหนองชุมพล กองคลัง 25
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บริเวณแยกทางหลวงชนบทสาย พบ 2041 ที่ กม.2+120 ซ้ายทาง (เส้นถนนขวาง) ระยะที่ 3 ตำบลหนองชุมพล สำนักงานปลัด 25
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 21
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานปลัด 23
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการด่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำ 1 ขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานปลัด 24
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บริเวณถนนสายบ้านสวรรค์ลอย - บ้านวังเจ็ดหาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bldding) สำนักงานปลัด 18
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล สายบ้านหนองชุมพลถึงบ้านหนองซอ หมู่ที่2,3 และ 5ตำบลหนองชุมพล ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) สำนักงานปลัด 74
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมูที่ 5 บริเวณแยกถนนสายบ้านหนองประดู่-พุม่วง ซอยเปลี่ยนอารมณ์ ตำบลหนองชุมพล สำนักงานปลัด 13
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประกวดประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล สายบ้านหนองชุมพลล่างถึงบ้านหนองซอ หมู่ที่2,3 และ 5 ตำบลหนองชุมพล ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) สำนักงานปลัด 49
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายแยกถนนเพชรเกษมถึงคลองส่งน้ำ 1 ขวา (ซอยหลัง บ.บิชอพฯ) ตำบลหนองชุมพล ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) สำนักงานปลัด 64
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บริเวณสระน้ำสาธารณประโยช์น นางจอม หงษ์ทอง ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) สำนักงานปลัด 60
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณซอยบ่อจระเข้ บ้านเขาสะแก ตำบลหนองชุมพล ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) สำนักงานปลัด 63
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด 122
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด 101
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด 105
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด 118
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด 107
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานปลัด 95
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด 52
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด 51
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบโครงการขนาดใหญ่มาก สำนักงานปลัด 101
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบโครงการขนาดใหญ่มาก สำนักงานปลัด 64
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานปลัด 1464
24 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคหมู่1และ4 อบต.หนองชุมพล 266
25 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาภูมิภาคหมู่1และ4 อบต.หนองชุมพล 165
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านพุม่วงหมู่ที่6 อบต.หนองชุมพล 161
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านห้วยน้อย-พุม่วง หมู่6 อบต.หนองชุมพล 164
28 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่5 อบต.หนองชุมพล 148
29 สอบราคาซือยานพาหนะรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง อบต.หนองชุมพล 93
30 ศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ 5 บริเวณสระน้ำสาธารณะ ป่าช้าหนองซอ อบต.หนองชุมพล 112

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735