อังคาร 7 ธันวาคม 2021

การดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน สำนักงานปลัด 26
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานปลัด 13
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าท่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานปลัด 15
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงานปลัด 11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ สำนักงานปลัด 28
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง มาตรฐานการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่บุคลากรท้องถิ่น สำนักงานปลัด 11
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล สำนักงานปลัด 9
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล สำนักงานปลัด 11
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง มาตรการป้องกันรับสินบน สำนักงานปลัด 8

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735