บุคลากรกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลนายสนั่น  เติมเกาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางยุพยงค์ หอมกลิ่น
ครูชำนาญการ
 

น.ส.ศิวาพร สีทัพ
ครูชำนาญการ

น.ส.รุจิลาภา หอมนธินี
ครูชำนาญการ
 

น.ส.วาสนา เนื้อจีน
ครูชำนาญการ

น.ส.ชญาภา แตงเกตุ
ครู
 

น.ส.เสถียร หอมกลิ่น
ครู

น.ส.จิตรลดา จริตธรรม
ครู
 

น.ส.พรวิไล พันธ์มาส
ครู

น.ส.ญานิศา กล้าหาญ
ครู
   

นางศิริธร ปิ่นทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
   

น.ส.ประภัสสร สุขสว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.มินลดา พุ่มศรี
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.รุ่งอรุณ พรมเชื้อ
ผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.รุ่งอรุณ พรมเชื้อ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชญาภา  แตงเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก
 

- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก

นายอดุลย์ มากมูล
พนักงานขับรถยนต์
 

น.ส.ไพรินทร์ จันทร์อยู่
ตกแต่งสวน

น.ส.สุบิน พันธ์พวก
ตกแต่งสวน
 

นายวิเชียร นุ่มสวน
พนักงานขับรถยนต์

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735