บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองชุมพล- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ


น.ส.ฐิติพร  บุญปลูก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   

นายถิ่น เกตุแก้ว
คนงานประจำรถขยะ
 

นายพงษ์เทพ ลือยศ
คนงานประจำรถขยะ

นายสมชาย เปี่ยมศักดิ์
คนงานประจำรถขยะ
 

- ว่าง -
คนงานประจำรถขยะ

นายขวัญชัย จิ๋วโต
พนักงานขับรถยนต์
 

นายอลงกรณ์ สุขสว่าง
พนักงานขับรถยนต์

นายสมภพ รงค์ทอง
คนงาน

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735