หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองชุมพลปลัดอบต.
สิบตำรวจโทหญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453


- ว่าง -
รองปลัดอบต.หนองชุมพลนางศศิพิมพ์  หมื่นชำนาญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
 
 
 

นางศศิพิมพ์  หมื่นชำนาญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายมานิตย์  ลิมปวธัญญู
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายสนั่น  เติมเกาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735