บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล


นางสาวศิริรัตน์  รงค์ทอง
หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวธนิษฐา  อ่อนมิ่ง
หัวหน้าส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
น.ส.ศิริรัตน์  รงค์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
- ว่าง -
จพง.จัดเก็บรายได้
จ่าเอกธนเชษฐ์  ชื่นชมภู
นักวิชาการพัสดุ
นางจารุพร  มีนุช
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวสารินี เพื่อมเสม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
- ว่าง -
เจ้าหน้าที่พัสดุ
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
   

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สายตรงนายกอบต.

081-8504654

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735