บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลนางศศิพิมพ์  หมื่นชำนาญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

งานการเงินและบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นางศิริรัตน์  มั่งประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
น.ส.ธนพร สีทำวงษ์
จพง.จัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
จ่าเอกธนเชษฐ์  ชื่นชมภู
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
นางจารุพร  มีนุช
นักวิชาการคลัง
 
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายตรัยเทพ พิทักษานุรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ธนพร เมืองเล็ก
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

น.ส.ยุภาพร สั่งไชย
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

น.ส.ณัฐวดี รัตนสุพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
น.ส.ปวรรัตน์ ปิ่มเปี่ยมจิตร
คนงาน

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735