บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลปลัดอบต.
สิบตำรวจโทหญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต.หนองชุมพล


นางศศิพิมพ์  หมื่นชำนาญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

งานบริหารทั่วไป
งานบุคลากร
งานสวัสดิการและพัฒนา
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญจรัตน์ หอมหวน
น.ส.สิริวิมล ทองคำ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุนันทา ป้านสุวรรณ
น.ส.พรพิสุทธิ์ สงวนสิน
นักพัฒนาชุมชน
นายพนม เมืองเทศ
นายสุรศักดิ์  เปี่ยมบางบอน
พนักงานขับรถยนต์
   
- ว่าง -
คนตกแต่งสวน
   
นางสาวสุบิน  พันธ์บวก
คนงานทั่วไป
   
น.ส.ไพรินทร์  จันทร์อยู่
คนงานทั่วไป
   งานนโยบายและแผน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เรือโททรงเดช ดวงชื่น
เรือโททรงเดช  ดวงชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ปัญจารีย์ ทองลอย
นิติกร
จ่าเอกศุภบูรณ์ บุญคล้อย
จ่าเอกศุภบูรณ์  บุญคล้อย
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สายตรงนายกอบต.

081-8504654

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735