สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลประธานสภาอบต.
นายเสนอ  สุขอยู่
ประธานอบต.หนองชุมพล

รองประธานสภาอบต.
นางกรคสรร  เวชกุล
รองประธานสภาอบต.
 
เลขานุการสภาอบต.
นายภูมิ  สกุณี
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล
สมาชิกสภาอบต.
นายสุวิน  รัฐเรืองมณีโรจน์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต.
นายพิน  ลังพี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.
นายเจริญ  อินทรีเนตร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสำเนียง  สิทธิแสงอำไพ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต.
นายสังเวียน  กล่ำทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
   
สมาชิกสภาอบต.
นายอาทิตย์  บัวแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นายเชือน  ดาวกระจาย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.
นายสมพงศ์  ปี่แก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
สมาชิกสภาอบต.
นางช่วย  สุขเธาว์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาอบต.
นายผ่าน  สุขอยู่
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาอบต.
นายอำนวย  คำบึงกลาง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สายตรงนายกอบต.

081-8504654

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735