ข้อมูลอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล

ทรัพยากรธรรมชาติ
       ทรัพยากรดิน  ลักษณะดินของตำบลหนองชุมพล แบ่งตามลักษณะได้ 2 ส่วน คือ
              ดินเหนียว และดินเหนียวปนทราย พบในบริเวณที่ราบ
              ดินเหนียวถึงดินร่วนปนกรวดและเศษหิน พบในบริเวณที่ราบสูง
       ทรัพยากรน้ำ  มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ประกอบด้วย
              ลำห้วยด้วน  ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสูงชัน ไหลผ่านหมู่ที่ 1 เป็นลำห้วยที่มีความสำคัญ ต่อประชาชนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
              ลำห้วยตาโทน  ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาอีบิด ไหลผ่านไปยังหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 เป็นลำห้วยที่มีความสำคัญต่อประชาชนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
              ลำห้วยพุม่วง  ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสูงชัน ไหลผ่านไปยังหมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 7 เป็น ลำห้วยที่มีความสำคัญต่อประชาชนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
       ทรัพยากรป่าไม้  ตำบลหนองชุมพล มีพื้นที่ป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จำนวน 18,460 ไร่
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735