สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล

การปกครองท้องที่
       หมู่ที่ 1 บ้านเนิน นายอานนท์ จันทร์โชติ ผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 2 บ้านหนองชุมพลล่าง นางนิตยา ลังพี ผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 3 บ้านหนองประดู่ นางสาวถนอม คุ้มสวัสดิ์ กำนัน
       หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ นายเจริญ ประสาททอง ผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 5 บ้านหนองชุมพล นายสมาน กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 6 บ้านพุม่วง นายเสนาะ เตวิยะ ผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 7 บ้านชัดหลังเต่า นายยอด โต๊ะทอง ผู้ใหญ่บ้าน

ศาสนา
     ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีพุทธศาสนสถาน ดังนี้
       วัด  จำนวน  4  วัด
              วัดหนองชุมพล                    หมู่ที่  2
              วัดพวงมาลัย (เขาอีโก้)        หมู่ที่  3
              วัดคูหาบรรพต (เขาสะแก)    หมู่ที่  4
              วัดพุม่วง                               หมู่ที่  6
       สำนักสงฆ์  จำนวน  1  แห่ง
              สำนักสงฆ์ชัดหลังเต่า           หมู่ที่  7

สาธารณสุข
     ในเขตพื้นที่ตำบลหนองชุมพล มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง คือ
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ชุมพล
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุม่วง

ผลิตภัณฑ์  OTOP
       กลุ่มเรือจำลองไม้สักทอง        หมู่ที่  2
       กลุ่มพวงกุญแจ                        หมู่ที่  5

การศึกษา
       โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  13
       โรงเรียนบ้านหนองชุมพล
       โรงเรียนบ้านหนองประดู่
       วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
       การศึกษานอกโรงเรียน
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองชุมพล

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735