สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล

ด้านเศรษฐกิจ
     ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลหนองชุมพลประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การทำนารองลงมาเป็นการทำไร่ ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง(ลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม) และอาชีพอื่น

การประกอบอาชีพ
       อาชีพเกษตรกรรม
       อาชีพค้าขาย
       อาชีพรับจ้าง
       อาชีพประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน
       อาชีพอื่น ๆ (หัตถกรรมครัวเรือน, ข้าราชการ)

การเกษตร
     ประชากรตำบลหนองชุมพลประกอบอาชีพทางการเกษตร ประกอบไปด้วย
       การทำนาข้าว
       การปลูสวนผลไม้-ไม้ยืนต้น
       การปลูกพืชไร่ และ พืชผัก
       การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และเลี้ยงเป็ด
       การเลี้ยงสุกร โคเนื้อ กระบือ และปลาน้ำจืด

การอุตสาหกรรม
     ตำบลหนองชุมพลมีสถานประกอบกิจกรรมโรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน 24  แห่ง แยกรายละเอียดได้ดังนี้
ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ
    บ.บิชอฟ กัมมา(ประเทศไทย) จำกัด สิ่งทอผ้า ลูกไม้
    บ.จีมินิ เท็กไทล์ จำกัด ตีเกลียวและกรอด้าย ทอผ้าลูกไม้
    บ.เอชเล่อร์ ไทนิต จำกัด ทอผ้าผืนทั่วไป
    บ.กรีน ฟิวเตอร์ จำกัด ไส้กรองรถยนต์
    บ.เพชรดีพี อินดัสตรี จำกัด อุปกรณ์ไฟฟ้า โคม ไฟฟ้า
    บ.สายรักไทย (1994) จำกัด อุปกรณ์ไฟฟ้า โคม ไฟฟ้า
    บ.กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด เส้นใยสังเคราะห์
    บ.ฮวา หยัง สแตลเลสสตีล(ไทยแลนด์) แผ่นสแตลเลส
    บ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน) ผลิตอาหารสัตว์
    บ.คอมแพค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ้าเบรค รถยนต์
    บ.โพลีไฮเทค จำกัด เคมีภัณฑ์
    บ.อาสโก้ แม๊ค ฟิลเตอร์ จำกัด ไส้กรองรถยนต์
    บ.ซี เอส อี จำกัด แผ่นสแตลเลส
    บ.ชิจี จำกัด ชิ้นส่วนรถยนต์
    บ.ไททัน โพลีเทค จำกัด เม็ดพลาสติก
    บ.จีฮวา อินดัสทรีส์ จำกัด แผ่นสแตลเลส
    บ.ไทยวิวัฒน์ แคนเวสอุตสาหกรรม จำกัด สิ่งทอผ้า
    บ.เมทัลลิค เซ็คชั่นสตรีล จำกัด แผ่นเหล็กรีดร้อน
    บ.แลนโจ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ผลิตและประกอบแกนเหล็กหุ้มพลาสติก
    บ.เอเชียกรีนเอนเนอจี จำกัด คัดแยกถ่านหิน
    บ.ไทย แคบปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คัดแยกถ่านหิน
    บ.หวิน จี ประเทศไทย จำกัด สกัดแยกโลหะมีค่า
    บ.ศรีราชา มิล จำกัด ซื้อ-ขาย นำเข้า-ส่งออก แร่
    บ.ด็อกไวเล่อร์ เอเชีย จำกัด ผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนโลหะ สแตนเลส

โรงแรม
       โรงแรม บีเค เฮาส์

สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ
       สถานีบริการน้ำมันบางจาก (บ.บางจากปิโตรเลียม)
       สถานีบริการน้ำมันบางเค็มบริการ (ปั้ม ปตท.)
       สถานีบริการก๊าซธรรมขาติ NGV (ปั้ม ปตท.)
       บริษัท เพชรสยาม ปิโตรเลียม จำกัด (บริการก๊าซหุงต้ม LPG)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735