ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล      ตำบลหนองชุมพล ที่ได้ชื่อว่าตำบลหนองชุมพลนั้น เนื่องจากมีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า เมื่อครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยเป็นพันธมิตรกับประเทศญี่ปุ่น และยินยอมให้ทหารญี่ปุ่นเดินทางผ่านประเทศไทยเพื่อที่จะไปยังประเทศอื่น และได้เดินทางผ่านมายังหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ พรั่งพร้อมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ในน้ำมีปลาในนามีข้าว มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ มีแม่น้ำ ลำคลอง มีภูเขา และหุบเขาเหมาะที่จะเป็นที่พักและหุงอาหารให้กับกองทัพ กองทัพทหารญี่ปุ่นจึงใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่รวมพล และหลบซ่อนศัตรู เพราะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หมู่บ้านนี้จึงมีชื่อเรียกว่า บ้านหนองโพธิ์ และเรียกตำบลแห่งนี้ว่าตำบลหนองชุมพลมาจนถึงบัดนี้
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เดิมเป็นองค์กรขนาดเล็ก ต่อมาได้มีมติเห็นชอบการปรับขนาดตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี ปรับเป็นองค์กรขนาดกลาง เมื่อการประชุม ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735