วันที่ รายการ
12 มิย 2563 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิย 2563 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิย 2563 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหาร่ส่วนตำบล ระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735