ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2564 ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2564 ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564

ขอเชิญประชาชน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 


คุณพอใจอบต.หนองชุมพล ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735